Công trình
Với hệ thống làm mát bằng tấm giải nhiệt cooling pad và quạt thông gió ngược áp có những ưu thế tuyệt đối về chi phí lắp đặt, chi phí đầu tư và tác dụng giải nhiệt :
XỬ LÝ BỤI HIỆU QUẢ CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP