Quạt Hướng Trục
Mã SP: Quạt Hướng trục T30A/C
Giá: Liên hệ